درباره ما

این وب گاه فارسی با داشتن مطالب روز و عناوین مختلف از جمله ، اجتماعی ، اقتصادی ،تاریخی ، سرگرمی ، سبک زندگی ، خانواده ، بهداشت و سلامت ، فرهنگ و هنر پورتالی پر مخاطب و محبوب برای کاربران فارسی زبان می باشد .

هدف از راه اندازی این پایگاه جمع آوری اطلاعات مفید برای شما گرامیان بصورت رایگان می باشد.